Řešení: Veřejné zakázky
Klient: Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Realizace: 04/2019 – 12/2019

Hlavním cílem projektu byla administrace veřejné zakázky v souladu s požadavky zákona, včetně přípravy a předání veškeré dokumentace k archivaci.

Předmět projektu

Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní zadávací dokumentace a vlastní administrace veřejné zakázky Ultra rychlodobíjecí stanice MOL Česká republika

 • I.etapa: Činnosti spojené s přípravou a zahájením zadávacího řízení (Přípravná fáze)
  • vstupní jednání, studium podkladů, konzultace ke způsobu zadání a postupu v tomto zadávacím řízení
  • spolupráce při zpracování zadávací dokumentace, zadávacích a obchodních podmínek
  • kompletace a vydání finální verze zadávací dokumentace a dalších dokumentů zadávacích podmínek
  • spolupráce při zveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele
 • II.etapa: Činnosti spojené s průběhem zadávacího řízení (výběrová fáze)
  • zajištění odpovědi na dotazy dodavatelů v rámci vysvětlení zadávací dokumentace
  •  příprava podkladů pro jmenování členů komisí
  •  příprava podkladů pro příjem a otevírání nabídek – koordinace
  •  účast v komisi pro otevírání nabídek, zpracování protokolu o otevírání nabídek
  •  příprava podkladů pro jednání komisí v rámci posuzování a hodnocení nabídek – činnost tajemníka komise
  •  účast na jednáních komise pro posuzování a hodnocení nabídek – činnost tajemníka komise
  •  zpracování protokolů z jednání jednotlivých komisí
  •  zpracování zprávy o hodnocení nabídek
  •  zpracování textu rozhodnutí zadavatele o případném vyloučení účastníků a
  • oznámení těchto rozhodnutí příslušným účastníkům
 • III. etapa: Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení (kontraktační fáze):
  • zpracování výzev vybraným dodavatelům k předložení dokladů ke kvalifikaci a dalších dokladů k uzavření smlouvy
  •  spolupráce při posouzení dokladů vybraného dodavatele
  •  zpracování rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a oznámení těchto rozhodnutí příslušným účastníkům
  •  součinnost při uzavírání smluv s vybranými dodavateli
  •  zpracování a zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek TED
  •  zpracování Písemné zprávy zadavatele
  •  zpracování archivní dokumentace o zadání zakázky a její předání

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.