Řešení: Procesní řízení
Klient: PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Realizace: 12/2017 – 10/2018

Hlavním cílem projektu byla realizace procesního auditu Magistrátu hlavního města Prahy.

Předmět projektu

  • Zhodnocení stávajícího stavu a navržení odpovídajícího personálního zajištění chodu úřadu
  • Zmapování všech procesů, činností a agend realizovaných jednotlivými odbory MHMP
  • Stanovení opatření vedoucích ke zvýšení efektivity fungování úřadu
  • Vytvoření podrobné procesní mapy definující jednotlivé procesy, činnosti a agendy jednotlivých odborů MHMP
  • Zhodnocení organizační struktury MHMP z hlediska logiky, efektivity rozhodování a interní komunikace, svěřených vykonávaných agend, vymezení působnosti jednotlivých odborů s počtu zaměstnanců (z hlediska Organizačního řádu a pracovních náplní jednotlivých zaměstnanců)
  • Vytvoření návrhu optimalizace organizační struktury MHMP
  • Vytvoření návrhu vedoucího ke změně stávající situace s cílem dosažení stavu nejvyšší účelnosti a efektivity výkonu klíčových procesů (přehled duplicitních činností, charakteristika potřebných personálních a materiálních zdrojů)

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.