Řešení: Veřejné zakázky
Klient: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Realizace: 10/2018

Hlavním cílem projektu bylo zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Pořízení Agendového informačního systému  ochrany přírody (ISOP)“.

Předmět projektu

Hlavním cílem projektu bylo zpracování zadávací dokumentace

  • Poskytování služeb zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce Pořízení Agendového informačního systému ochrany přírody (ISOP)
    • Vypracování zadávací dokumentace obsahující popis technického řešení, návrh kvalifikačních a hodnotících kritérií, návrh smlouvy o dílo a smlouvy o podpoře dodaného řešení
    • Odpovídání na dotazy technického charakteru souvisejícími se zpracovanou zadávací dokumentací 
    • Poskytnutí odborných konzultací v průběhu hodnocení veřejné zakázky

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.