Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo v rámci vyhlášené výzvy č. 9 IROP – eGovernment – SC 1.1 (PR) ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2021+ z původního termínu z 31. 8. 2023 na 5. 1. 2024. Je zde tedy stále možnost nechat financovat záměry krajů a obcí a jejich zřizovaných a zakládaných organizací v oblasti IT. V rámci výzvy může jeden subjekt podat až dvě projektové žádosti.

Více informací zde.

Aktuality

Comments are disabled.