Projektové řízení projektu vývoje informačního systémuVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Ness Logos, a.s.
Realizace: 08/2007 – 04/2008

Cílem projektu bylo řízení interního vývojového týmu a úspěšná realizace vývoje a nasazení informačního systému.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Řízení a organizace projektových porad
 • Řízení práce projektových týmů
 • Kontrola dodržování stanovených harmonogramů
 • Kontrola plnění stanovených úkolů
 • Testování nových funkcionalit
 • Provádění akceptačních řízení
 • Příprava podkladů pro strategická rozhodnutí managementu zákazníka
 • Příprava podkladů pro řídící výbor projektu

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

 • Garance plnění termínů, rozsahu a kvality
 • Efektivní využití kapacit a z toho plynoucí úspory nákladů
 • Nezávislé řízení vztahu se zákazníkem

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.