Zpracování procesní analýzy, optimalizace a implementace procesního řízení, poradenství, dodávka speciálního softwareVložil: dne

Řešení: Procesní řízení
Klient: Město Hustopeče
Realizace: 03/2013 – 06/2015

Hlavním cílem projektu bylo zpracování procesní analýzy, optimalizace a implementace procesního řízení, poradenství, dodávka speciálního software.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Zpracování procesní analýzy, optimalizace a implementace procesního řízení, poradenství, dodávka speciálního software:
  • Zpracování procesní analýzy, definování a návrh nápravných opatření – optimalizace
  • Implementace procesního řízení
  • Implementace speciálního software pro procesní řízení
  • Poradenství pro manažera a metodika pro procesní řízení
 • Zpracování projektové analýzy, definování, návrh nápravných opatření – optimalizace, implementace projektového řízení:
  • Zpracování projektové analýzy, definování, návrh nápravných opatření – optimalizace
  • Implementace projektového řízení a poradenství pro manažera a metodika pro projektové řízení
 • Vzdělávání v oblasti projektového a procesního řízení:
  • Příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora
  • Odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem
  • Poskytnutí studijních materiálů účastníkům kurzů
  • Veškeré organizační a komunikační činnosti související se zajištěním kurzů, zajištění jejich zpětné vazby
  • Školení

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.