Řešení: Služby v ICT
Klient: Ministerstvo financí ČR
Realizace: 06/2007 – 10/2007

Hlavním cílem projektu bylo provést analýzu datových toků resortu Ministerstva financí České republiky, popsat datové toky mezi jednotlivými informačními systémy v rámci resortu a identifikovat duplicitní položky.

Kromě vlastní analýzy datových toků byl také vypracován popis externích vstupů a výstupů jednotlivých kompetenčních IS MF ČR mimo resort a identifikovány jednotlivé agendy a podání veřejnosti a komerčních subjektů.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Identifikace agend a podání veřejnosti a komerčních subjektů
  • Popis datových toků mezi informačními systémy
  • Popis výstupů resortu
  • Analýza datových toků

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

  • Identifikace úzkých míst sdílení dat v rámci celého resortu MF ČR
  • Podklady pro optimalizaci informačních systémů a datových toků v rámci MF ČR

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.