První úspěšná kontrola ochrany osobních údajů Úřadem pro ochranu osobních údajů

Společnost Equica, a.s., jako Pověřenec pro ochranu osobních údajů, společně se svým klientem úspěšně absolvovala kontrolu nakládání s osobními údaji prováděnou Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Předmětem kontroly ÚOOÚ, která byla provedena na základě Kontrolního plánu ÚOOÚ pro rok 2018, bylo dodržování povinností stanovených Nařízením (EU) 2016/679 v souvislosti se zpracováním osobních údajů prostřednictvím webových či mobilních aplikací a dalších datových nosičů zahrnutých do projektu Smart City.

Equica v roli Pověřence pro ochranu osobních údajů se podílela jak na přípravě a zpracování relevantní dokumentace, tak se i účastnila kontrolních jednání a poskytovala součinnost a podklady inspektorům ÚOOÚ. Výsledky kontrolního zjištění ÚOOÚ jsou v plném rozsahu pozitivní a dokladují plný soulad postupu klienta s příslušnými normami na ochranu osobních údajů a Nařízením GDPR.

Aktuality

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *