Řešení: Veřejné zakázky
Klient: Metropolnet, a.s.
Realizace: 03/2018 – 06/2018

Hlavním cílem projektu byla Realizace veřejné zakázky „Poskytování servisních a revizních prací a pravidelný servis a údržba na instalovaném systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem“ a „Metropolnet – dodávka AIS“.

Předmět projektu

 • Zpracování kompletní zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně smluvních dokumentů
  • Návrh předběžného oznámení
  • Návrh oznámení o zakázce
  • Zadávací dokumentace
  • Veškeré přílohy zadávací dokumentace
 • Vlastní administrace veřejné zakázky včetně přípravy a předání veškeré dokumentace objednateli k archivaci
  • Zajištění procesu zpracování dodatečných informací k zadávacím podmínkám včetně jejich zpracování a jejich odeslání dodavatelům
  • Příprava průběhu přijímání obálek s nabídkami, vystavení potvrzení o převzetí nabídky včetně pořízení potřebných dokumentů
  • Vypracování pozvánek pro členy komise pro otevírání obálek s nabídkami
  • Organizační zabezpečení otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami
  • Kontrola splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči v rozsahu požadavků zadavatele na kvalifikaci včetně vypracování písemného protokolu o posouzení kvalifikace
  • Příprava podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení nabídek 
  • Zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
  • Příprava Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
  • Příprava oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
  • Oznámení uchazečům o podpisu smlouvy
  • Zpracování písemné zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.