Řešení: Služby v ICT
Klient: Ministerstvo financí ČR
Realizace: 12/2017 – 06/2018

Hlavním cílem projektu bylo zajištění zpracování Studie proveditelnosti úprav Administrativního registru ekonomických subjektů.

Předmět projektu

  • Zpracování Studie proveditelnosti úprav Administrativního registru ekonomických subjektů
    • Analýza
    • Studie proveditelnosti dle pravidel Integrovaného operačního programu
    • Architektura řešení modernizovaného ARES v podobě Žádosti o vydání souhlasného stanoviska Odboru hlavního architekta MV ČR

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.