Řešení: Veřejné zakázky
Klient: Pardubický kraj
Realizace: 09/2018 – 12/2018

Hlavním cílem projektu byla realizace veřejné zakázky „Technický dozor investora při zajišťování konektivity vybraných středních škol Pardubického kraje“

Předmět projektu

Hlavním cílem projektu bylo poskytování služeb technického dozoru nad realizací dodávek v rámci veřejné zakázky

 • Poskytování služeb technického dozoru nad realizací dodávek
  • Kritická revize akceptačních kritérií a potvrzení shody realizovaného řešení s akceptačními kritérii
  • Účast na kontrolních dnech s dodavatelem VZ
  • Účast na jednání všech zřízených pracovních skupin v rámci projektu 
  • Posuzování dodržování harmonogramu, způsobu dodávky, kompatibility s IT architekturou Pardubického kraje a dotčených organizací a oprávněnost požadavků dodavatele
  • Kritická revize navrhovaných specifikací a úprav a provádění analýz potenciálních dopadů navrhovaných řešení a jejich implementace do stávající IT architektury
  • Koordinace řešení vzniklých problémů/požadavků a jejich eskalace v rámci jednotlivých řešitelů
  • Monitoring skutečného stavu projektu a identifikace případných rizik
  • Definice průběhu a/nebo kritická revize návrhu průběhu testovacího provozu
  • Osobní účast na předepsaných nebo dohodnutých testech prokazujících soulad dodávaného řešení se smluvní a projektovou dokumentací. Kontrola přechodu do ostrého provozu
  • Identifikace vad a nedostatků v průběhu projektu
  • Poskytování další výše nespecifikované poradenské činnosti související s realizací veřejné zakázky

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.