Robotizace vybraných agend

Nabízíme vám konzultační služby, které mají za cíl snížit opakovanou, monotónní a zatěžující práci vašich pracovníků. Tuto službu vám poskytneme přímo a/nebo ji u nás můžete objednat jako součást procesních analýz. Výstupem takových konzultačních služeb bude návrh automatizace, tedy robotizace vybraných agend. Zjednodušeně řečeno, vaši pracovníci se již dále nebudou muset zdržovat rutinními agendami typu prohlížení stále stejných dokumentů, přepisováním informací, provádění opakovaných kontrol aplikací atp. Budou tak mít dost času na věci složitější, které automat nezvládne, dále pak na činnosti kreativní, rozvojové.

Co to obnáší? Naši konzultanti spolu s vámi:

  • Identifikují opakované procesy, které mohou vašim pracovníkům odlehčit.
  • Popíší zadání pro robota (automatizovaný počítačový proces).
  • Navrhnou a dojednají formu instalace vhodné technologie (UI Path). Licenci můžete vlastnit sami a/nebo využít naší licence.
  • Implementují vybrané procesy.
  • Budou vaše nastavení dlouhodobě udržovat aktuální.

Robotizace vybraných agend tak ušetří lidskou monotónní práci, minimalizuje lidskou chybu a typicky takové typy činností zrychlí a zlevní.

Pro další informace nás kontaktuje na emailu robotizace@equica.cz

 

 

 

Aktuality

Comments are disabled.