Seminář vyhodnocení informačních toků při povodních v Praze 2002Vložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Magistrát hlavního města Prahy
Realizace: 10/2002 – 03/2003

Cílem projektu bylo definovat a popsat informační potřeby dotčených orgánů hl. m. Prahy zejména s ohledem na podporu činností povodňové komise HMP resp. krizového štábu HMP. Definovat a popsat klíčové problémy současného systému krizového řízení hl. m. Prahy a navrhnout postup jejich řešení.

Předmět projektu

Semináře se zúčastnili zástupci dotčených orgánů (především IZS) a dalších subjektů krizového řízení hl. m. Prahy. Seminář se stal místem prezentace zkušeností a výměny názorů v problematice krizového řízení. Výstupem semináře je Závěrečná zpráva, která popisuje identifikované informační potřeby (popis, zdroje, způsoby zpracování a předávání informací, požadavky účastníků semináře, jimi přiřazená priorita a návrh dalšího postupu) a diskutované nedostatky systému koordinace a řízení krizových situací. Zároveň v průběhu semináře vznikla Rezoluce, která formuluje směry, které je třeba v dalším období prosazovat.

Role projektových manažerů Equica, a.s.:

  • Sestavení struktury, náplně a účastníků semináře
  • Konzultace s přednášejícími o náplni a zaměření příspěvku
  • Organizace semináře
  • Řízení a moderování semináře
  • Vypracování Rezoluce semináře a řízení její oponentury účastníky semináře
  • Identifikace informačních potřeb a nedostatků systému koordinace a řízení krizových situací

Návrh dalšího postupu pro splnění požadavku na vytvoření vzájemně spolupracujícího souboru systémů, který zajistí potřebnou informační podporu činnostem povodňové komise, resp. krizového štábu hl. m. Prahy, dotčeným orgánům krizového řízení hl. m. Prahy (především IZS) a dalším subjektům krizového řízení hl. m. Prahy.

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínos:

  • Aktuální podklady pro rozhodování o dalším rozvoji systému krizového řízení hl. m. Prahy

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.