Studie proveditelnosti implementace IP telefonie v ČSAVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Cisco Systems, s.r.o.
Realizace: 12/2006 – 05/2007

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Studie proveditelnosti implementace IP Telefonie v ČSA.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Sběr, třídění a analýza vstupních podkladů na straně ČSA
  • Analýza současného stavu na trhu v oblasti pevné a IP telefonie
  • Návrh optimálního modelu telefonie ČSA na vybraném segmentu
  • Vytvoření Studie proveditelnosti
  • Prezentace Studie proveditelnosti

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.