Služby řízení, monitoringu a administrace projektu Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správyVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Realizace: 05/2010 – 04/2015

Hlavním cílem projektu byly služby řízení, monitoringu a administrace projektu v návaznosti na základní registry veřejné správy.

Předmět projektu

 • Organizační podpora pro jednání řídícího výboru
 • Organizace a řízení jednotlivých pracovních týmů a řídících týmů projektu
 • Administrace projektu ve vztahu k SF EU, zpracování pravidelné monitorovací zprávy
 • Analytické činnosti

Hlavní výstupy projektu

 • Zápisy z jednání Hlavního týmu projektu a Kontroly realizace projektu
 • Deník projektu, Harmonogram projektu
 • Analýza rizik, Podrobný plán realizace, Katalog změn
 • Základní dokument
 • Status report
 • Oznámení o změně v projektu
 • Monitorovací zpráva a Žádost o platbu
 • Zápis z jednání Řídícího výboru
 • Návrh Závěrečné zprávy o realizaci projektu
 • Analýza a kvantifikace dopadů IS RŽP z významného IS na kritický IS podle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a souvisejících prováděcích předpisů

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.