Východiska pro zpracování komunikační strategie a korporátní identity pro MěÚ BřeclavVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Město Břeclav
Realizace: 06/2015 – 07/2015

Hlavním cílem projektu bylo zpracování východisek pro zpracování komunikační strategie a korporátní identity.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Srovnání komunikačních strategií měst a obcí v ČR
  • Definování principů komunikační strategie a korporátní identity organizace
  • Navržení rámcové struktury komunikační strategie MěÚ Břeclav

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.