CAPE IIIVložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Eurochambres (Evropská asociace hospodářských a průmyslových komor)
Realizace: 09/2003 – 08/2004

Cílem projektu bylo ověřit míru vědomí podnikatelského sektoru o legislativě EU, a tím i připravenost řídit se pravidly, která se vstupem státu do EU vejdou v platnost.

Předmět projektu

Poradenský program v oblasti Acquis communautaire pro malé a střední firmy v přistupujících státech EU.

Projekt CAPE III probíhal současně v 10 kandidátských zemích EU (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko).

Projekt byl zaměřen na následující oblasti:

  • Informovanost o právu Evropského společenství, tzv. Acquis communautaire
  • Implementace práva Evropského společenství, tzv. Acquis communautaire
  • Firemní strategie související se vstupem do Evropské unie
  • Názory na vstup do Evropské unie a na lobbying

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

  • Získání relevantní zpětné vazby o stavu připravenosti českých firem na vstup do Evropské unie
  • Identifikace problémových oblastí zavádění Acquis communautaire v prostředí malých a středních firem ČR

Podnikové poradenstvíReference

Comments are disabled.