Řešení: Služby ICT
Klient: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Realizace: 12/2017

Hlavním cílem projektu bylo zpracování studie proveditelnosti pro Agendový informační systém ochrany přírody (ISOP).

Předmět projektu

Hlavním cílem projektu bylo poskytování služeb při zpracování studie proveditelnosti

  • Poskytování služeb v oblasti  technických, odborných a kontrolních činností při zpracování studie proveditelnosti 
    • Technické činnosti spočívající v návrhu technického řešení připravovaného ISOP
    • Poskytnutí odborné podpory ve formě vypracování všech částí studie proveditelnosti
    • Identifikace vazeb ICT projektu v souladu se strategickým rámcem rozvoje ICT resortu
    • Kontrolní činnosti spočívající v závěrečné kontrole všech částí studie proveditelnosti

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.