Řešení: Služby ICT, Veřejné zakázky
Klient: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Realizace: 05/2017 – 11/2017

Hlavním cílem projektu bylo Zpracování Studie proveditelnosti projektu „Modernizace a rozšíření Klinického informačního systému a vybudování integrační paltformy IT“, zpracování technického řešení projektu ve formě Formuláře typu A OHA MV ČR podle podmínek výzvy č. 26 IROP

Předmět projektu

 • Poskytnutí souvisejících služeb vedoucích k získáním finanční podpory z IROP
  • Zpracování Studie proveditelnosti podle podmínek výzvy č. 26 IROP – eGoverment I.
  • Zpracování technického řešení projektu ve formě Formuláře typu A OHA MV ČR
  • Zpracování dalších relevantních příloh projektu výzvy č. 26 IROP – eGoverment I.
  • Zpracování žádosti o dotaci v IS MS2014+ podle pravidel výzvy č. 26 IROP – eGoverment I.
  • Vypořádání a zapracování připomínek kontrolních orgánů
  • Poradenská a konzultační činnost související se zpracováním žádosti a povinných příloh
  • Příprava a zpracování návrhu zadávací dokumentace veřejné zakázky

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.