Řešení: GDPR
Klient: Město Jirkov
Realizace: 02/2018 – 03/2018

Hlavním cílem bylo poskytnutí služeb souvisejících s provedením vstupní analýzy pro stanovení rozsahu působnosti GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) města Jirkova (včetně organizačních složek) a jeho příspěvkové organizace

Předmět

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Vstupní analýza:
  • Seznámení zaměstnanců s problematikou GDPR
  • Identifikace organizační struktury, lokalit a působnosti
  • Stanovení rozsahu působnosti GDPR v jednotlivých organizacích
  • Rámcové definování kontextu organizace s ohledem na zpracování osobních údajů
  • Rámcová identifikace procesů organizace zpracovávajících osobní údaje
  • Stanovení komplexnosti, rozsahu a různorodosti ICT infrastruktury v oblasti zpracování a uchování osobních údajů
  • Prostřednictvím průkazných vzorků ověření stavu interní procesní a bezpečnostní dokumentace v organizaci, která upravuje řízení bezpečnosti informací a zpracování osobních údajů
 • Hlavní výstupy poskytovaných služeb:
  • Stanovení rozsahu působnosti GDPR
  • Specifikace a rozsah dílčích oblastí, které musí být předmětem následující Srovnávací analýzy
  • Upřesnění odhadu časové a rámcové finanční náročnosti na provedení srovnávací analýzy, případných dalších analýz
  • Upřesnění rozsahu požadované součinnosti
  • Písemná zpráva pro každou organizaci

GDPRReference

Comments are disabled.