Řešení: Procesní řízení
Klient: M.C.TRITON, spol. s r.o.
Realizace: 8/2020 – 09/2020


Hlavním cílem projektu byla subdodavatelská činnost v podobě vyhodnocení realizovaných zakázek MČ Praha 8 z hlediska ekonomiky a kompatibility nakoupeného HW a SW se stávajícím vybavením a podporou potřeb úřadu.

Předmět projektu

Hlavním cílem projektu bylo zpracování kompletní dokumentace pro vyhodnocení ekonomiky

  • Vyhodnocení ekonomiky – srovnání nákupní ceny IT (HW, SW) a ceny obvyklé na trhu a dále získané přidané hodnoty pro úřad, relevantních služeb – údržba, servis, záruka, modernizace/ více potřebných funkcionalit, 1 systém místo 2 apod.
  • Kompatibilita nakoupeného HW a SW se stávajícím vybavením a podpora potřeb úřadu.

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.