Řešení: Služby v ICT
Klient: Statutární město Zlín
Realizace: 04/2020 – 08/2020

Hlavním cílem projektu bylo provedení revize vnitřních procesů Magistrátu města Zlína, posouzení
aktuálního stavu potřebnosti a podpory těchto procesů a činností informačními technologiemi.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Revize stávajícího stavu, zmapování stávajících procesů u jednotlivých útvarů a jimi provozovaných agend z hlediska používaných informačních technologií
  • Posouzení možností užití informačních technologií z hlediska legislativních možností nebo z důvodu vnitřních předpisů a potřeb úřadu
  • Doporučení konkrétních způsobů použití informačních technologií v souladu s legislativními úpravami a doporučenými normami u jednotlivých útvarů
  • Aktualizace kompetenčního modelu v kontextu procesního auditu z r. 2011 (příloha č. 6 Výzvy pro podání nabídek výběrového řízení)

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.