Zajištění administrace a monitoringu projektu dle schválené žádosti o dotaci

Projektoví manažeři společnosti Equica, a.s. vám pomohou zajistit administraci a monitoring projektu dle schválené žádosti o dotaci:

  • Dohled nad realizací projektu z pohledu dotace (soulad realizovaných aktivit s projektovou žádostí a podmínkami dotace zejména aktivit, harmonogramu, cílů, etap apod.), konzultace jednotlivých aktivit, navržení příslušných změn projektu a jejich řešení
  • Finanční řízení projektu (sledování nákladů z hlediska jejich způsobilosti atp.)
  • Vedení a zpracování dokumentace o realizaci projektu
  • Sledování plnění nadefinovaných indikátorů
  • Řízení publicity projektu
  • Zpracování zpráv o realizaci
  • Zpracování žádostí o platbu
  • Komunikace, zastupování a asistence při jednání s administrátorem dotace (příslušnými orgány veřejné správy, které dotaci vyhlašují / schvalují)
  • Komplexní audit projektu z hlediska splnění podmínek daných poskytovatelem dotace (zejm. u projektů, které si žadatel řídil „sám“)

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti dotací                                                                            Ukázat referenceUkázat reference