Zajištění implementačního dohledu

Projektoví manažeři společnosti Equica, a.s. vám pomohou zajistit implementační dohled (odborné konzultace, poradenství, dozor) nad dodávkou informačního systému pořizovaného v rámci dotace:

 • Kontrola souladu implementační analýzy zpracované vítězným dodavatelem příslušného IS se zadávací dokumentací a nabídkou dodavatele.
 • Technická a kvalitativní kontrola vč. odborné oponentury implementační analýzy.
 • Průběžné poskytování odborných konzultací a poradenství v průběhu dodávky příslušného IS – zejména kontrola souladu implementační analýzy s dodávaným plněním.
 • Kontrola a posouzení kvality dodávaného IS:
  • Součinnost při přípravě testovacích scénářů.
  • Aktivní účast při testování a akceptaci dodávky IS ve všech fázích plnění.
 • Dohled nad integrací IS na stávající IS a HW/SW zadavatele.
 • Kontrola a připomínkování dokumentace skutečného provedení, uživatelské dokumentace a dalších dokumentových výstupů plnění dodavatele IS.
 • Průběžné poskytování technických a dalších odborných konzultací souvisejících s dodávkou IS, a to v oblasti architektury IS, aplikační a databázové vrstvy IS, HW, SW, bezpečnosti (vč. kybernetické bezpečnosti) a další problematiky přímo související s dodávkou IS.
 • Účast na jednáních realizačního týmu (interního i dodavatelského).
 • Další služby odborného charakteru související s dodávkou příslušného IS.

V případě zájmu o nabízené služby nás, prosím, kontaktujte na obchod@equica.cz.  Využijte našich zkušeností…

Ukázat reference z oblasti dotací                                                                            Ukázat referenceUkázat reference