Řešení: Projektové řízení
Klient: Český telekomunikační úřad
Realizace: 05/2019 – 11/2019

Hlavním cílem projektu bylo zajištění služeb projektového dohledu nad implementací projektu „Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ“.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly poskytovány následující služby:

  • Koordinace projektu a řízení projektového týmu
  • Řízení činností spojených s řízením životního cyklu projektu ve všech jeho fázích a dodržení naplňování stanovených cílů
  • Řízení projektových činností v souladu s metodikou odsouhlasenou v rámci projektu
  • Zabezpečení principů integrace projektu do prostředí objednatele
  • Řízení projektových rizik a jejich dopadů
  • Řízení kvality projektu a koordinace provedení testů výstupů projektu
  • Příprava a dodržení schváleného časového harmonogramu realizace etap projektu
  • Kontrola výstupů jednotlivých etap projektu

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.