Řešení: EU poradenství
Klient: Český telekomunikační úřad
Realizace: 02/2018 – 10/2018

Hlavním cílem projektu bylo zajištění služeb dotačního managementu.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly poskytovány následující služby:

  • Nastudování obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP
  • Naplnění požadavků daných výzvou IROP nutných pro čerpání dotace
  • Vedení projektové korespondence a dokumentace projektu
  • Dohled nad dodržováním pravidel programu IROP
  • Příprava zpráv o realizaci a žádostí o platbu v MS2014+
  • Vedení depeší v MS2014+
  • Vedení změnových řízení v MS2014+
  • Organizační příprava analýz a hodnocení projektu
  • Zajištění součinnosti při případných kontrolách v průběhu realizace projektu

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.