Zajištění služeb souvisejících s přípravou a podáním žádosti projektu „Informační systém pro zpracování, zobrazení a distribuci zdravotnické obrazové dokumentace“ o finanční podporu z IROP, výzvy č. 26 eGovernment I.Vložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Realizace: 05/2017 – 08/2017

Hlavním cílem projektu bylo zajištění služeb souvisejících s přípravou a podáním žádosti projektu „Informační systém pro zpracování, zobrazení a distribuci zdravotnické obrazové dokumentace“ o finanční podporu z IROP, výzvy č. 26 eGovernment I.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Zpracování Studie proveditelnosti projektu dle závazné řídící a metodické dokumentace k IROP
  • Zpracování žádosti o podporu projektu včetně povinných příloh dle závazné řídící a metodické dokumentace k IROP
  • Zpracování finanční analýzy projektu
  • Konzultace s poskytovatelem dotace
  • Předložení žádosti o podporu projektu a potřebných příloh v aplikaci IS KP14+ poskytovateli dotace
  • Vypořádání a zapracování připomínek kontrolních orgánů
  • Poradenská a konzultační činnost přímo související se zpracováním žádosti a jejích povinných příloh

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.