Zhotovení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Regionální datová síť Pardubického kraje“ a poskytnutí souvisejících služebVložil: dne

Řešení: Veřejné zakázky
Klient: Pardubický kraj, a.s.
Realizace: 04/2014 – 04/2015

Hlavním cílem projektu bylo zhotovení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Regionální datová síť Pardubického kraje“ a poskytnutí souvisejících služeb.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Zpracování kompletní zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na dodávku „Regionální datová síť Pardubického kraje“ včetně technických specifikací RDS, požadavků na kvalifikaci, návrhu smlouvy o dílo a smlouvy servisní.
  • Zajištění uzavření partnerských smluv se subjekty, které budou do projektu RDS zapojeny.
  • Spolupráce se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení zahrnující zpracování návrhů odpovědí k dotazům k zadávací dokumentaci podaných uchazeči o zakázku a spolupráce při posouzení a vyhodnocení nabídek uchazečů.
  • Součástí plnění byl také návrh designu datových telekomunikačních služeb a sítí prostřednictvím optické infrastruktury (MPLS MAN).
  • Plnění bylo realizováno v souladu s požadavky SF EU (IOP) a zákona o veřejných zakázkách.
  • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 32.241.139,- Kč bez DPH.

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.