Vytvoření katalogu rizik MHMPVložil: dne

Řešení: Procesní řízení
Klient: Magistrát hlavního města Prahy
Realizace: 09/2015 – 10/2015

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření katalogu rizik MHMP.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Identifikace aktiv Magistrátu hlavního města Prahy
 • Identifikace průřezových rizik, která aktiva MHMP ohrožují
 • Návrh způsobu hodnocení aktiv MHMP
 • Návrh způsobu hodnocení rizik MHMP
 • Vyhodnocení aktiv MHMP z hlediska jejich významnosti
 • Vyhodnocení rizik z hlediska jejich dopadu a pravděpodobnosti výskytu a určení jejich významnosti
 • Návrh vlastníků identifikovaných rizik MHMP
 • Identifikace příčin zjištěných rizik MHMP
 • Návrhy opatření k eliminaci výskytu identifikovaných rizik MHMP
 • Návrhy opatření ke zmírnění dopadu identifikovaných rizik MHMP v případě jejich realizace
 • Definice terminologie a struktury užívané při identifikaci a hodnocení aktiv a rizik MHMP

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.