Technický dozor investora při realizaci projektu Regionální datová síť Pardubického krajeVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Pardubický kraj
Realizace: 05/2015 – 08/2015

Hlavním cílem projektu byl Technický dozor investora při realizaci projektu Regionální datová síť Pardubického kraje.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Kontrola úplnosti a posouzení správnosti dokumentových výstupů zakázky v rozsahu předimplementační analýzy a prováděcího projektu obsahujícího detailní návrh cílového stavu, v souladu s požadavky objednatele, zadávací dokumentací zakázky, nabídkou zhotovitele a pravidly IOP
 • Řízení kvality plnění zhotovitele
  • Monitorování stavu projektu a podávání situačních zpráv
  • Dohled nad dodržování harmonogramu, způsobem dodávky, kompatibilitou s IT architekturou zapojených organizací
  • Účast na kontrolních dnech se zhotovitelem
  • Monitorování řádného provádění změnových řízení včetně vyhodnocení dopadů změn na harmonogram projektu a zajišťování propagace změn a skutečného stavu do projektové dokumentace
  • Revize navrhovaných řešení
  • Analýza potencionálních dopadů navrhovaných řešení
  • Identifikace rizik
  • Identifikace vad a nedostatků v průběhu realizace zakázky
  • Koordinace řešení vzniklých problémů/požadavků
  • Definování průběhu testovacího provozu
  • Účast na předepsaných testech prokazujících soulad dodávaného řešení se smluvní a projektovou dokumentací
  • Kontrola přechodu do ostrého provozu
  • Kontrola, potvrzování a zodpovědnost za věcnou a cenovou správnost a oprávněnost fakturace zhotovitele za provedené dodávky a služby v souladu se zadávací dokumentací, nabídkou zhotovitele, smlouvou o dílo a prováděcím projektem

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.