• Řešení: Veřejné zakázky
    Klient: Metropolnet
    Realizace: 09/2016 – 12/2016

    Hlavním cílem projektu bylo zpracování zadávací dokumentace a přípravy a organizace výběrového řízení na zakázku v rámci projektu IROP „Infrastruktura do škol Statutárního města Ústí nad Labem“, výzva č. 47 IROP – Infrastruktura základních škol

    Předmět projektu

  • Zpracování zadávacích podmínek a zadávací dokumentace, konzultace a doporučení kvalifikačních a hodnotících kritérií, návrh zadávacích a obchodních podmínek, kompletace příloh, formulářů a dalších částí zadávací dokumentace
  • Finalizace a kompletace zadávací dokumentace – dopracování, konzultace problematických bodů a návrhy jejich řešení

ReferenceVeřejné zakázky

Comments are disabled.