Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu pro projekt Klinického informačního systému a zajištění součinnosti při přípravě podkladů a příloh povinných k předložení spolu se žádostí v rámci výzvy č. 28 IROPVložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Městská nemocnice Ostrava
Realizace: 09/2016 – 11/2016

Hlavním cílem projektu bylo Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu pro projekt Klinického informačního systému a zajištění součinnosti při přípravě podkladů a příloh povinných k předložení spolu se žádostí v rámci výzvy č. 28 IROP.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Zpracování studie proveditelnosti projektu
  • Zpracování žádosti o podporu projektu vč. povinných příloh dle závazné řídící a metodické dokumentace k IROP
  • Konzultace s poskytovatelem dotace
  • Předložení žádosti o podporu projektu a potřebných příloh v aplikaci IS KP14+ poskytovateli dotace

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.