Zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na projektový záměr „Obnova a revitalizace parku v areálu zámku Buková u Příbramě“Vložil: dne

Řešení: EU poradenství
Klient: Nadace Arbor Vitae
Realizace: 06/2011 – 07/2011

Hlavním cílem projektu bylo zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, v rámci Osy 6.5. Regenerace urbanizované krajiny, výzvy č. 27.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Analýza a zhodnocení vhodných dotačních titulů, resp. vhodných příležitostí k zajištění externího financování záměru
  • Identifikace projektového návrhu, formulace projektového záměru
  • Optimalizace a design projektového záměru
  • Zpracování kompletní projektové dokumentace k žádosti o dotaci z OPŽP
  • Kompletace a finalizace žádosti
  • Elektronická registrace, fyzické předání žádosti Zprostředkujícímu subjektu OPŽP (SFŽP)

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.