Po lednovém úspěšném webináři bychom Vás rádi pozvali na opakovaný bezplatný webinář „Informační koncepce orgánu veřejné správy v novém pojetí“, který se uskuteční 23.4.2024 od 9 hodin. Formou online webináře bychom Vám rádi prezentovali postup a obsah plnění nové zákonné povinnosti a pomohli Vám získat konkrétní představu o dopadu na Vaši organizaci.

Na konci roku 2023 byla přijata nová vyhláška č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy, která významně upravuje rozsah a obsah povinně zpracovávané informační koncepce orgánu veřejné správy a definuje i jednotlivé dílčí části provozní dokumentace, která je předkládána k atestaci. Účinnost nové vyhlášky je stanovena od 1. 7. 2024. Povinnost uvedení do souladu Informační koncepce a provozní dokumentace s vyhláškou č. 360/2023 Sb., má orgán veřejné správy nejpozději do 4 let od nabytí účinnosti, nebo nejpozději do ukončení platnosti stávající Informační koncepce či vydaného atestu.

Informační koncepce orgánu veřejné správy již nebude pouze „seznamem ISVS, postupů při jejich pořizování a správě a přehledem cílů kvality a bezpečnosti ISVS“, ale bude obsahovat celistvý pohled na činnosti a fungování organizace a podporu tohoto fungování prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Tento nový úhel pohledu je promítnut zejména do čtyřvrstvého modelu podnikové (Enterprise) architektury organizace, který vychází ze strategií organizace, zohledňuje legislativní povinnosti orgánu veřejné správy, zobrazuje agendy a procesy a zahrnuje informační systémy, a to jak informační systém veřejné správy, tak provozní IS, i používaný platformní SW a HW. Zároveň tento model musí být v souladu s Národním architektonickým rámcem zpracovaným Digitální a informační agenturou ČR. Nová vyhláška také klade akcent na strukturování dat a hodnocení ekonomické výhodnosti provozu a způsobu provozu informačních systémů.

Společnost Equica, a.s. podle těchto nových požadavků již zpracovala Informační koncepci Moravskoslezského kraje a Informační koncepci Správy základních registrů, které jsou pilotními Informačními koncepcemi zpracovanými podle nových požadavků Odboru Hlavního architekta eGovernmentu Digitální a informační agentury (viz. zde). Jako jedna z prvních konzultačních společností může naše společnost nabídnout zpracování Informační koncepce v novém formátu, který již byl oponován Odborem Hlavního architekta eGovernmentu. Do informační koncepce zpracováváme také naše znalosti a dlouholeté zkušenosti z provádění atestací dlouhodobého řízení, jako jedno z atestačních středisek.

Pokud máte zájem o podrobnější informace o rozsahu povinností vyplývajících z nově připravované vyhlášky, pak je pro Vás připraven tento webinář. Webinář je určen především pro vedoucí pracovníky útvarů IT, ale i pro tajemníky úřadu, neboť infomační koncepce již není jen o IT.

Co se na webináři dozvíte:

1. Jaké jsou současné požadavky na strategické dokumenty v oblasti řízení ICT.

2. Co je to podniková architektura a jaký má vztah k Informační koncepci.

3. Jaké jsou etapy tvorby Informační koncepce.

4. Co musíte udělat Vy a s čím Vám umíme pomoci my.

5. Jak vypadá výstup, k čemu ho lze použít a jak dlouho trvá jeho zpracování.

Vaši registraci na bezplatný webinář zasílejte na email renata.horakova@equica.cz.

Aktuality

Comments are disabled.