Pro město Lovosice jsme úspěšně zpracovali žádost o dotaci na standardizaci územního plánu. Dotace z výzvy č. 75 IROP umožní městu Lovosice převod stávajícího územního plánu a souvisejících věcných změn do jednotného digitálního standardu. Tím dojde ke sjednocení obsahu a formy územního plánu města. Občanům to přinese vyšší srozumitelnost a možnost efektivněji pracovat s informacemi a daty obsaženými v územním plánu města.

Aktuality

Comments are disabled.