Další vzdělávání Výzvy 87, 88 IROP

  • Podporované aktivity: vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení
  • Podporovaná zařízení: středisko volného času, základní umělecká škola
  • Oprávnění žadatelé: obce, kraje, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí
  • Příjem žádostí od 23.4.2024

Aktuality

Comments are disabled.