Za účelem podpory zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 poskytuje IROP skrze iniciativu výzvy č. 97 pro ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRAJŮ další finanční prostředky. Jedná se o nový specifický cíl IROP – REACT-EU.

Mezi podporované oblasti bude patřit:

  • Posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky.
  • Stanice základních složek IZS – stavby, rekonstrukce, vybavení.
  • Vzdělávací a výcviková střediska složek IZS – stavby, rekonstrukce, vybavení.
  • Informační technologie IZS – rozvoj a modernizace, zvýšení kybernetické bezpečnosti.

React-EU je velice atraktivní prioritní osou, neboť financování z EU a státního rozpočtu je plánováno až do výše 90 % způsobilých investičních výdajů s celkovými způsobilými výdaji až 95 mil. Kč.

Vyhlášení výzev se předpokládá do konce března 2021.

Společnost Equica, a.s. je schopna zpracovat projektovou žádost na klíč, administrovat udělenou dotaci nebo zajistit administraci veřejných zakázek v rámci dotace.

Aktuality

Comments are disabled.