• Řešení: EU poradenství
  Klient: Ministerstva životního prostředí ČR
  Realizace: 02/2020 – 02/2021
  Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí odborné podpory při dohledu nad administrací projektů financovaných z EU fondů souvisejících s dodávkami nových informačních systémů veřejné správy.

  Předmět projektu

  Hlavním cílem projektu bylo poskytnutí odborné podpory při dohledu nad administrací projektů financovaných z EU fondů
  • poskytování odborné podpory při dohledu nad administrací projektů financovaných z EU fondů souvisejících s dodávkami nových informačních systémů veřejné správy jedná se zejména o poskytování níže uvedených specializovaných služeb:
  • dohled nad dodržováním Obecných pravidel pro žadatele a příjemce EU fondů,
  • kontrola platnosti Obecných pravidel pro žadatele a příjemce EU fondů a informování Objednatele o změnách,
  • naplnění požadavků daných výzvami příslušných operačních programů nutných pro čerpání dotace,
  • dohled nad vedením projektové korespondence a dokumentace projektů financovaných z EU fondů,
  • dohled nad dodržováním pravidel programů z EU fondů,
  • spolupráce a odborný dohled při přípravě zpráv o realizaci a žádostí o platbu, zpráv o udržitelnosti v MS2014+,
  • kontrola depeší v MS2014+,
  • spolupráce při administraci změnových řízení v MS2014+,
  • supervize projektů v oblasti ICT,
  • pomoc s komunikací a organizací práce dodavatelů SW produktů/IS do prostředí objednatele,
  • role oponenta (oponentury) při jednání Objednatele s dodavateli SW produktů/IS,
  • dohled nad technickou realizací a integrací SW produktů/IS do prostředí objednatele.

EU poradenstvíReference

Comments are disabled.