Analýza Cross Compliance MZeVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Ministerstvo zemědělství ČR
Realizace: 11/2007 – 12/2007

Hlavním cílem projektu bylo zpracování analýzy projektu Cross Compliance MZe.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Popis současného stavu projektu Cross Compliance, posouzení a upřesnění definice rozsahu projektu Cross Compliance:
  • Náročnost a složitost procesů spojených s Cross Compliance
  • Očekávaná a požadovaná funkcionalita Cross Compliance
  • Požadavky legislativy EU a ČR
  • Požadavky na součinnost a vstupy podřízených složek zadavatele
  • Technologická a organizační omezení zadavatele
  • Návrh a stanovisko skupiny poradců ministra
 • Identifikace možných rizik projektu Cross Compliance:
  • Časová rizika
  • Rizika v oblasti součinnosti
  • Legislativní rizika
  • Rizika vyplývající z technologických a organizačních omezení projektu
  • Další rizika
 • Návrh způsobu řízení projektu:
  • Projektové řízení
  • Definice jednotlivých orgánů podílejících se na projektu a vymezení jejich úkolů
  • Zpracování časového plánu projektu Cross Compliance
  • Řízení rizik projektu
  • Řízení kvality

Přínos pro zadavatele

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

 • Identifikace rizik během návrhu a implementace kontrolního systému Cross Compliance
 • Návrh způsobu řízení projektu

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.