Studie proveditelnosti Informačního systému kvalifikací a autorizací (ISKA)Vložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Realizace: 09/2008 – 12/2008

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Studie proveditelnosti Informačního systému kvalifikací a autorizací (ISKA).

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Sběr, třídění a analýza vstupních podkladů na straně MŠMT a dotčených resortů
  • Analýza legislativních podmínek
  • Analýza variant
  • Návrh technického a technologického řešení projektu
  • Návrh realizace vybraných variant
  • Vytvoření studie proveditelnosti

Přínos pro zadavatele

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

  • Zjištění současného stavu na dotčených resortech v oblasti zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
  • Vznik Studie proveditelnosti

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.