Řešení: Procesní řízení
Klient: FTV Prima, s.r.o.
Realizace: 05/2008 – 06/2008

Hlavním cílem projektu bylo provedení analýzy klíčových procesů a nastavení pravidel projektového řízení v TV Prima. Naši konzultanti provedli podrobnou analýzu klíčových procesů a jejich vazbu na jednotlivé informační systémy a vypracovali návrh pravidel projektového řízení a pro potřeby TV Prima vypracovali metodiku řízení projektů.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Definice klíčových procesů a jejich atributů
  • Definice neefektivnosti v užitých IS, návrh optimalizace IS podporujících procesy
  • Nastavení měřitelných ukazatelů plnění klíčových procesů
  • Nastavení zodpovědných vlastníků klíčových procesů, rozhodovacích pravomocí
  • Návrh optimalizace v nastavení procesů
  • Definice „životního cyklu“ projektu
  • Příprava podmínek pro zavedení projektového řízení (manuál projektu, pravidla sdílení dokumentů a reportingu, porady projektů)
  • Tvorba metodiky řízení projektů

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

  • Strukturovaný popis procesů a jasná definice kompetencí jednotlivých rolí na procesech se podílejících – včetně nastavení měřitelných ukazatelů s možností provázání na politiku odměňování jednotlivých pracovníků
  • Projektová „kuchařka“ pro jednotlivé role účastné na projektech

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.