Provedení informačního auditu a návrhu optimalizace informačních systémů používaných ve skupině OMGVložil: dne

Řešení: Procesní řízení
Klient: PHD, a.s.
Realizace: 08/2007 – 10/2007

Hlavním cílem projektu bylo provedení informačního auditu a návrhu optimalizace informačních systémů používaných ve skupině OMG.

Předmět projektu

V rámci zakázky byl proveden informační audit v tříúrovňové struktuře:

  • Získání informačních podkladů
  • Vypracování auditní zprávy
  • Návrh změn v ICT

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

  • Ucelený pohled na současný stav aktuálně použivaných informačních systémů v rámci celé skupiny OMG
  • Doporučení k úpravám používaných informačních systémů s cílem optimalizace a konsolidace informačních toků

Procesní řízeníReference

Comments are disabled.