Strategie ICT resortu MF ČRVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Ministerstvo financí ČR
Realizace: 01/2008 – 03/2008

V rámci projektu projektoví manažeři Equica, a.s. vytvořili pro Ministerstvo financí ČR Strategii informačních a komunikačních technologií resortu MF ČR pro období 2008 – 2012. Součástí tvorby strategie byla definice oblastí ICT, cílových skupin příjemců a uživatelů ICT služeb a stanovení strategických cílů ICT resortu MF ČR.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Popis cílových skupin ICT resortu
  • Popis cílového stavu ICT resortu
  • Popis strategického cíle ICT resortu
  • Definice oblastí ICT, základních principů a strategických rozhodnutí v těchto oblastech

Přínos pro klienta

Realizace projektu generovala pro klienta zejména následující přínosy:

  • V souvislosti s tvorbou Strategie ICT byly stanoveny principy řízení a využívání ICT v resortu, cíle a úkoly k plnění pro ICT na období 2008-2012 a definovány priority jednotlivých oblastí

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.