Analýza současného stavu práce s dokumenty na MF a jeho dalších organizačních složekVložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Ministerstvo financí ČR
Realizace: 07/2011 – 11/2011

Hlavním cílem projektu byla analýza současného stavu práce s dokumenty na Ministerstvu financí a jeho dalších organizačních složek, návrh alternativních řešení DMS resortu MF a studie proveditelnosti návrhů řešení k naplnění cílů strategie Smart Administration.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Analýza současného stavu využívání prostředků DMS (Document Management System)
  • Návrh řešení projektu implementace konsolidovaného IS DMS
  • Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS a vytvoření CBA analýzy (Cost – Benefit analýzy)

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.