ICT strategie statutárního města Ústí nad Labem 2017 – 2020+Vložil: dne

Řešení: Služby v ICT
Klient: Metropolnet, a.s.
Realizace: 11/2016 – 05/2017

Hlavním cílem projektu bylo zpracování ICT strategie statutárního města Ústí nad Labem 2017 – 2020+.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Stanovení vize v oblasti rozvoje ICT, identifikace příležitostí a rizik, určení priorit, cílů a opatření k jejich naplnění
  • Analytické šetření osobní formou se členy Rady města, s klíčovými pracovníky magistrátu města, městských částí a zřizovaných a zakládaných organizací a společnosti Metropolnet jako provozovatele ICT města
  • Šetření mezi ostatními statutárními městy zaměřené na náklady vynakládané na provoz a rozvoj ICT v těchto statutárních městech a analýza těchto nákladů
  • Realizace workshopů s klíčovými uživateli Strategie
  • Zpracování ICT strategie statutárního města Ústí nad Labem 2017 – 2020+

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.