Dne 25.1.2024 uspořádala naše společnost pro zájemce z řad městských a obecních úřadů webinář, kde účastníkům byly představeny rozdíly mezi stávajícím rozsahem Informační koncepce a novým pojetím.

Byly prezentovány základní aspekty tvorby enterprise architektury úřadu, dále byly podrobně vysvětleny očekávané procesy v rámci řízení IT a také byl představen rozsah povinně zpracovávané provozní dokumentace.  Účastníci zároveň obdrželi informaci o atestaci dlouhodobého řízení informačních systémů a rozsahu předkládané dokumentace.

Praktické využití zpracované Informační koncepce a souvisejících strategických dokumentů, jako příklad dobré praxe s realizovanými konkrétními výsledky, přednesli zástupci Městské části Praha 5 – paní tajemnice JUDr. Kateřina Černá a vedoucí odboru informatiky a hlavní architekt e-governmentu úřadu Městské části Ing. Pavel Rous.

V případě Vašeho zájmu o informace o rozsahu povinností vyplývajících z nově připravované vyhlášky, kontaktujte paní Renátu Horákovou na email renata.horakova@equica.cz.

Aktuality

Comments are disabled.