Detailní informace k výzvě naleznete zde.

Příjem žádostí je do 29.9.2024. V rámci dotace je možné pořídit tzv. IT balíčky, jejichž počet se bude odvíjet od údajů, které úřady uvedly v dotazníkovém šetření ze srpna a září 2023.

IT balíčkem je myšleno:

  • pořízení drobného hmotného majetku HW,
  • pořízení drobného nehmotného majetku SW,
  • pořízení dlouhodobého hmotného majetku HW,
  • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku SW,
  • dopravné.

Vše musí být pořízeno prostřednictvím centrální veřejné zakázky realizované dynamickým nákupním systémem Ministerstva financí.

Minimálně výše dotace není stanovena, maximální výše dotace je 5 500 000 Kč vč. DPH. Míra podpory je 100 %.

Pokud jste se do dotazníkového šetření zapojili a máte zájem o kompletní zpracování projektové žádosti, neváhejte se na nás obrátit.

Naše společnost má bohaté zkušenosti se zpracováním projektových žádostí z EU fondů. Více viz. naše REFERENCE.

 

Aktuality

Comments are disabled.