Internet do školVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: AutoCont OnLine a.s., Český Telecom, a.s.
Realizace: 12/2001 – 12/2002

Hlavním cílem projektu bylo vybavit 3 620 škol pevným připojením k internetu, vybudovat lokální počítačové sítě, dodat servery a celkem 25 000 koncových stanic, vyškolit uživatele v průběhu 7 kalendářních měsíců od února do srpna 2002.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

  • Výkonné vedení projektu
  • Hlavní plánování
  • Procesní řešení
  • Vedení rolloutu
  • Vedení technického týmu globálního návrhu
  • Řízení krizové zásahové jednotky
  • Řízení týmu školení, výběr a řízení oblastních manažerů (celkem 180 pracovníků)
  • Definice zadání podpůrného informačního systému pro řízení projektu

Manažeři Equica, a.s. tvořili 80% nejužšího řídícího týmu, který řídil všechny subdodavatele projektu (Cisco Systems, Gity, Microsoft, HP, Compaq, ATComputers, Apple, Tiny Software).

Přínos pro klienta

I přes nejednoznačné mediální vyznění projektu bylo dosaženo hlavního cíle:

  • Byly dodány služby ICT v zaručené kvalitě a rozsahu do škol tam, kde to z geopolitických, ekonomických nebo osobních důvodů nebylo možné. Žáci by v těchto školách zřejmě ještě dnes byli handicapovaní tím, kde se narodili resp. kde musejí z rozličných důvodů navštěvovat základní nebo střední školu.

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.