Metodika zavádění projektového řízení do malých a středních podnikůVložil: dne

Řešení: Řízení projektů
Klient: Aaron Group, spol. s r.o.
Realizace: 12/2006 – 02/2007

Hlavním cílem projektu byla tvorba metodiky zavádění projektového řízení do malých a středních podniků a tvorba podkladů pro seminář „Projektové řízení firem, cesta k úsporám a certifikaci ISO“.

Předmět projektu

V rámci zakázky byla zpracována metodika „Zavádění metod projektového řízení do malých a středních podniků za pomoci softwarových nástrojů“, která řeší zejména následující okruhy:

  • Procesní audit (cíle, procesy, role)
  • Projektový audit (projektové cíle, procesy, maticové řízení)
  • Informační audit (informace, dokumenty, know-how)
  • Řízení projektů (metriky, zpětná vazba, změnové řízení)
  • Tvorba podkladů pro seminář „Projektové řízení firem, cesta k úsporám a certifikaci ISO“

Projektové řízeníReference

Comments are disabled.