Řešení: Služby v ICT
Klient: Ústecký kraj
Realizace: 02/2020 – 06/2020

Hlavním cílem projektu bylo zpracování „Komplexní analýzy pro variantní zajištění provozu společného datového centra“ na pořízení a provoz datového centra pro Ústecký kraj, Krajskou zdravotní, a.s., Město Ústí nad Labem, Metropolnet a.s., Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s., Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně a organizace zřizované těmito subjekty.

Předmět projektu

V rámci zakázky byly provedeny následující činnosti:

 • Zpracování komplexní analýzy
  • Popis současného stavu
  • Aplikace
  • Provozní SW (DB, OS, …)
  • IT technologie (HW)
  • Infrastruktura / konektivita
  • Bezpečnost
  • Personální zabezpečení (pouze ve vztahu k možnému využití služeb DC)
  • Ekonomika provozu – investiční a provozní
  • Dotace – čerpání, udržitelnost
  • Výhled 2020 – 2025 – finance a technologie
 • Požadavky zúčastněných subjektů
  • Oblasti dle popisu současného stavu
  • Business požadavky
  • Požadavky na technologie, zabezpečení, software, služby
  • Personální požadavky
  • Požadavky na další služby (školení, centrální nákupy, konzultační činnost)
 • Provoz DC, předmět a rozsah, legislativní omezení
 • Provozní model – variantní řešení
  • Modelové varianty
  • Aspekty a nákladovost modelových variant
 • Institucionalizace
 • Rizika modelových variant a jejich aspektů, SWOT
 • Doporučení a popis optimální varianty

ReferenceSlužby v ICT

Comments are disabled.